Usposabljanje: digitalno komuniciranje in marketing (II)

07.05.2020
Usposabljanje: digitalno komuniciranje in marketing (II)

Drugo usposabljanje »Digitalno komuniciranje in marketing« je bilo namenjeno predstavitvam osnutkov komunikacijskih projektov organizacij vključenih v usposabljanje. Mentorja usposabljanja, Tine Lugarič in Jan Omahen, sta osnutke komunikacijskih projektov komentirala, podala predloge za izboljšavo ter predlagala nadaljnje korake. Sledi tretji, zadnji del usposabljanja, do tedaj pa vključene organizacije čaka priprava še bolj konkretnih in detajlnih komunikacijskih opisov projektov.Predstavitve komunikacijskih projektov so vključevale tudi predstavitev organizacij, tako smo se sodelujoče organizacije pobližje spoznale, spoznale naše projekte in ciljne skupine, ki jih nagovarjamo. Omenjeno nam bo služilo v prihodnje, pri iskanju bodočih partnerstev v projektih. Usposabljanje je organiziralo Regionalno stičišče nevladnih organizacij savinjske regije Novus. Svoje komunikacijske projekte je predstavilo 10 organizacij iz savinjske regije, med njimi tudi organizacije iz strateškega partnerstva Mreža.