Usposabljanje: digitalno komuniciranje in marketing (III)

21.05.2020
Usposabljanje: digitalno komuniciranje in marketing (III)

​V sklopu programa Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus, ki ga izvajata Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) in Društvo Novus, je potekalo še tretje usposabljanje iz spletnega komuniciranja in trženja. Osem organizacij je s pomočjo mentorstva Tineta Lugariča in Jana Omahna za svoje aktivnosti zasnovalo spletne kampanje, ki jih bodo lansirale v naslednjih mesecih. Glede na izvedeno evalvacijo po vseh treh usposabljanjih, so ta presegla pričakovanja udeleženih. Posredovanih je bilo ogromno konkretnih in uporabnih informacij, ki bodo izboljšale komunikacijske procese v organizacijah. Svoje kampanje so zasnovale tudi organizacije v strateškem partnerstvu Mreža, tudi katerega del je Zavod Uspešen.si, ki bodo s tem izboljšale vidljivost svojih aktivnosti. Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo.