Utrinki z delavnic "Migracije in mladi"

27.01.2017
Utrinki z delavnic

Delavnice za mlade s katerimi smo želeli približati problematiko migracij (begunci/migranti, sovražni govor, medkulturni dialog…) so dosegle svoj namen. Z mladimi smo odprli mnogo dejstev in vprašanj na to tematiko in prav zanimivo je bilo slišati njihova razmišljanja in mnenja. Opredelili smo nekaj osnovnih pojmov in vzroke migracij, opisali kakšna je problematika tako obsežnega preseljevanja v sodobnem svetu. Dotaknili smo se tudi etičnih stereotipov, ki velikokrat predstavljajo nepotrebno rasno in nacionalno nestrpnost. Spoznavali smo kulturno raznolikost in pomen neenakosti ter drugačnosti.  

S spoznavanjem drugačnosti, enakopravnosti smo želeli spodbuditi strpnost in  človekoljubnost med mladimi ter jim tako približati pomen večkulturnosti v družbi in prednosti, ki jih le ta ponuja.