Zaposlujemo! Pridruži se našemu timu na projektu "Socialna aktivacija"

03.06.2022
Zaposlujemo! Pridruži se našemu timu na projektu

 

Za potrebe projekta: Projekt Socialna aktivacija  »AS – Aktiviraj Se!«, ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zaposlimo:

- Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  PODPORNO OSEBJE - m/ž         

- Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: Velenje    

- Število delavcev:  1       

 

Podroben opis delovnega mesta:  

  • izvajanje aktivnosti v sklopu programov socialne aktivacije;
  • administrativna dela, ki jih projekt zahteva (npr. priprava gradiv in različnih predstavitev za potrebe pedagoško-andragoškega dela, načrtovanje aktivnosti, timsko delo, vodenje evidenc o prisotnosti in aktivnostih udeležencev v programih, skrb za optimalno organiziranost itd.);
  • skrb za koordinacijo aktivnosti;
  • skrb za mreženje s potencialnimi delodajalci, zunanjimi izvajalci, ki sodelujejo pri vsebinah itd.;
  • informiranje o trgu dela; pomoč pri vodenju kariere;
  • pomoč pri učenju veščin vodenja kariere;
  • pomoč pri pripravi ustreznih poročil o udeležencih in drugih potrebnih poročil.

 

Zahtevana izobrazba po Klasius: VII. raven - visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)       

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: družboslovna/ekonomska smer   

Željene izkušnje, ki niso pogoj: delo z ranljivimi skupinami (zlasti z brezposelnimi), delo na področju izobraževanja, opolnomočenja, dviga socialnih kompetenc ali dviga zaposljivosti, izkušnje na področju administrativnega dela.

 

Trajanje zaposlitve: določen čas od 1.7. 2022 do 30.9.2022 za polni ali krajši delovni čas z možnostjo podaljšanja

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur tedensko) ali krajši delovni čas (20 ur tedensko)                                                                                                                                   

Poskusno delo:  ne                                                                 

Zahtevano znanje jezikov:   slovenski jezik (razumevanje - odlično, govorjenje - odlično, pisanje - odlično)

Zahtevana računalniška znanja:     

- urejevalniki besedil - zahtevno

- delo s preglednicami - osnovno

- delo z bazami podatkov - osnovno

- poznavanje računalniških omrežij - osnovno

- poznavanje operacijskih sistemov - osnovno

- računalniško oblikovanje - osnovno

 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: komunikativnost, empatične sposobnosti, veselje do dela z ljudmi, samostojnost, samoiniciativnost, administrativne kompetence.

 

V kolikor izpolnjujete zgoraj opredeljene pogoje pošljite svojo prijavo z življenjepisom na elektronski naslov: info@zavod-uspesen.si ali pošljite na naslov Zavod USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje ali pokličite na tel. št.: 041 33 84 84.

 

Prijava je možna do: 20. 6. 2022